Parthi Sai Bhajans 4

Bestell-Nr. 2558

Vigneswaram

Guru Bramha Guru Vishnu

Sai Narayana Sathya Narayana

Om Nama Sivaya

Chitha Chora Murali Vala

Bhagawan Krishna Namo

Rajathi Raja

Sai Ram Sai Shyam

Bhajamana Shyama Sundara

Amba Vandanam

Sri Sai Navaratnamala

Asatoma / Om Tat Sat / Aarati